I start all over / Zaczynam od nowa

[ENG, przejdź na polską wersję na dół strony]

Hello, today I’m going to be quite personal and share my story with you as during this current situation I took my own advice I give to my clients and completely revised my life and all I do and I start all over.

Let me share my story.

My name is Kasia, I’m almost 33 years old and live in sunny Edinburgh, Scotland. I’m originally from Poland and live in the UK for the past 13 years.

For most of my life I felt second best… I felt not good enough… Born and raised in Polish culture that traditionally puts men on the first place, I just didn’t know any different and I grow up in a way to put my wants and dreams after others’ wants and dreams. I felt that I can be seen but not heard.

All my feelings of being not good enough and second best and moving to a foreign country at the age of 19 where I needed to support myself in every way, left me with many limiting believes about what I can do in my life. 

I allowed the limiting believes to affect my life to the extent that my life was average, just an OK life, mostly no highs and no lows.

There were great things in my life, don’t take me wrong. I have met the love of my live when I was 18 and we are happily married with a beautiful boy. My hubby introduced me to Capoeira, Brazilian martial art, and we both train that leading our healthy and active lifestyle together. And I also started my self-discovery journey using the incredible tools of personal development thank to the movie The Secret. Both healthy, active lifestyle and personal development became a bit of a dream as a profession for me.

Nevertheless, I struggled with giving myself permission to even go after this dream, I would work 70h a week in a charity that was paying me only for 40h because there was a demand to full fill charity’s goals. I would get home and be there for my husband, my family, my friends, everyone else and then me. I would support their projects leaving my wants and dreams on the side telling myself I will attend to these later.

When I turned 30 and my little boy was born I was extremely happy but thought that my life will just going to be this average, OK life… it turned that it can be worst. When Gabriel was just 5 months my husband took stress leave from his job and our only source of income. He worked in the same charity as I so I ended up in a very difficult situation. 

I remember exactly this Christmas of 2018 as it was the time that I made the most important decision in my life. I decided to put myself first and start my own business. I became fitness and life coach using all my sport background and personal development experiences.

It didn’t go as good as I envision it. I didn’t know how to focus on my dream as I was always there for everyone and their projects. I wasn’t focused so, while raising a child and developing my business, I started to volunteer in two different charities for some time and join a network marketing company. I struggle with that intense stretch of myself until the current health crisis started. 

The current situation forced me to stay home and revise what works and what doesn’t work. Majority of my clients preferred face to face coaching rather than online, so I finally decided to put my whole energy into the network marketing company. At the same time during these worst times for the world the most beautiful movement was born as many likeminded women from my network marketing company decided to work together and put ourselves first. In that way the Put U First was created.

Crisis in Chinese language is loosely translated into “danger” and “opportunity” respectively. And for me in this time of crisis we should focus on opportunity to develop rather than on the danger of unknown. 

So, when I finally allowed myself to put myself first, to be the star in my own movie instead of playing the second role, I’m open to the opportunity, the growth and knowledge and I am allowing so much success already. I feel that I am changing a generation pattern and want to inspire other women to put themselves first and change their lives too! 

Now, I want to ask you when was the last time you put yourself first? Just stop for some time and think about that. And if you can’t remember, then I encourage you to start putting yourself first in your life because there is only as much as we can run with an empty cup. Remember your cup is refillable and with the right environment that supports and mentors you, you can lead your life the way you want! You can start all over again anytime you want!

Take care,
Kasia


[PL]

Witam, dziś będę bardzo osobista i podzielę się z Wami moją historią, ponieważ w tej obecnej sytuacji skorzystałam z własnych rad, które daję moim klientom i całkowicie przeanalizowałam swoje życie i wszystko, co robię i zaczynam od nowa.

Pozwól, że podzielę się swoją historią.

Nazywam się Kasia, mam prawie 33 lata i mieszkam w słonecznym Edynburgu w Szkocji. Pochodzę z Polski i mieszkam w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 13 lat.

Przez większość mojego życia czułam się na drugim miejscu… nie czułam się wystarczająco dobra… Urodziłam się i wychowałam w pięknej polskiej kulturze, która tradycyjnie stawia mężczyznę na pierwszym miejscu, po prostu nie znałam nic innego i dorastam w taki sposób, aby stawiać pragnienia i marzenia innych na pierwszym miejscu a dopiero później moje pragnienia i marzenia. Czułam, że mogę być widoczna, ale nie usłyszana…

Wszystkie moje uczucia bycia niewystarczająco dobrą i na drugim miejscu, jak również przeprowadzki do obcego kraju w wieku 19 lat, gdzie musiałam wspierać się pod każdym względem, pozostawiły mnie z wieloma ograniczającymi przekonaniami na temat tego, co mogę zrobić w moim życiu.

Pozwoliłam ograniczającym przekonaniom wpływać na moje życie do tego stopnia, że ​​moje życie było przeciętne, takie po prostu OK, przeważnie bez wzlotów i upadków.

W moim życiu były wspaniałe rzeczy, nie zrozum mnie źle. Spotkałam miłość mojego życia, kiedy miałam 18 lat i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem z pięknym chłopcem. Mój mąż zapoznał mnie z Capoeirą, brazylijską sztuką walki, i oboje to trenujemy, wspólne prowadząc zdrowy i aktywny styl życia. Rozpoczęłam również swoją podróż w odkrywaniu siebie, korzystając z niesamowitych narzędzi rozwoju osobistego dzięki filmowi Sekret. Zarówno zdrowy, aktywny tryb życia, jak i rozwój osobisty zaczęły kreować pomysł na to aby moja kariera była z nimi związana.

Niemniej jednak męczyłam się z pozwolenie sobie nawet na realizację tego marzenia, pracowałbym 70 godzin tygodniowo w organizacji charytatywnej, która płaciła mi tylko za 40 godzin, ponieważ było zapotrzebowanie na pełne wypełnienie celów organizacji charytatywnej. Wracałam do domu i byłam tam dla mojego męża, mojej rodziny, moich przyjaciół, wszystkich innych, a potem dla mnie. Pomagałam w ich projektach, pozostawiając moje potrzeby i marzenia na boku, mówiąc sobie, że zajmę się nimi później.

Kiedy skończyłem 30 lat i urodził się mój mały chłopiec, byłam bardzo szczęśliwy, ale pomyślałam, że moje życie będzie po prostu takie przeciętne, takie OK życie… okazało się, że może być gorzej. Kiedy Gabrielek miał zaledwie 5 miesięcy, mój mąż wziął zwolnił się z pracy z powodu stresu, z pracy która była naszym jedynym źródłem dochodu. Pracował w tej samej organizacji charytatywnej co ja, więc znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji.

Pamiętam dokładnie te Święta Bożego Narodzenia 2018 roku, ponieważ był to czas, kiedy podjąłam najważniejszą decyzję w moim życiu. Postanowiłam postawić się na pierwszym miejscu i założyć własną firmę. Zostałam doradcą fitness i życia, wykorzystując całe moje doświadczenie sportowe i doświadczenia rozwoju osobistego.

Nie poszło tak dobrze, jak to sobie wyobrażam. Nie wiedziałam, jak skupić się na swoich marzeniach, ponieważ zawsze byłam dostępna dla wszystkich i dla ich projektów. Nie byłam skoncentrowana, więc wychowując dziecko i rozwijając działalność gospodarczą, zaczęłam na jakiś czas również pracować w dwóch różnych organizacjach charytatywnych i dołączyłam do firmy zajmującej się marketingiem sieciowym. Męczyłam się z tą sytuacją dosłownie rozciąganie mojego czasu do granic wytrzymałości, dopóki nie zaczął się obecny kryzys zdrowotny.

Obecna sytuacja zmusiła mnie do pozostania w domu i przeanalizowania tego, co działa, a co nie. Większość moich klientów woli spotkania twarzą w twarz niż online, więc w końcu zdecydowałam się włożyć całą energię w firmę marketingu sieciowego. Jednocześnie w tych najgorszych czasach na świecie narodził się najpiękniejszy ruch, ponieważ wiele podobnie myślących kobiet z mojej firmy marketingu sieciowego postanowiło współpracować i postawić się na pierwszym miejscu. W ten sposób powstał Put U First – Postaw Siebie Pierwszą.

Kryzys w języku chińskim jest luźno tłumaczony na „niebezpieczeństwo” i „okazję”. Według mnie w czasach kryzysu powinniśmy się skupić raczej na okazjach do rozwoju niż na niebezpieczeństwie nieznanego.

Tak więc, kiedy w końcu pozwoliłam sobie postawić siebie na pierwszym miejscu, zostać główną gwiazdą mojego filmu zamiast grać drugą rolę, jestem otwarta na okazje, rozwój i wiedzę i już pozwalam na duże sukcesy. Czuję, że zmieniam wzór pokoleniowy i chcę zainspirować inne kobiety, aby stawiały się na pierwszym miejscu i również zmieniały swoje życia!

Teraz chcę cię zapytać, kiedy ostatni raz stawiałaś się na pierwszym miejscu? Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tym. A jeśli nie pamiętasz, zachęcam Cię, abyś zaczęła stawiać się na pierwszym miejscu w życiu, ponieważ jest tylko tyle siły, ile możemy mieć z „pustym kubkiem”. Pamiętaj, że twój kubek można napełnić, a dzięki odpowiedniemu środowisku, które Cię wspiera i mentorujesz, możesz prowadzić swoje życie tak, jak chcesz! Możesz zacząć wszystko od nowa, kiedy tylko chcesz!

Pozdrawiam,

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: