Pozostań Aktywna z Rodziną! / Stay Active with your Family!

[For ENG version please scroll down]

Istnieje wiele wspaniałych zajęć rodzinnych, które możesz robić razem w domu!

Niektóre korzyści płynące z ćwiczeń rodzinnych:

 • Czas na budowanie więzi rodzinnych
 • Zachęca do dobrych nawyków
 • Buduje pracę zespołową

Te nawyki mogą dostarczyć wielu dobrych rzeczy, o których prawdopodobnie już wiesz. Aktywność fizyczna i dobre odżywianie sprzyjają zapobieganiu chorobom, utracie lub utrzymaniu masy ciała, zmniejszeniu stresu, poprawie wyników w szkole i pracy, wydłużeniu życia i nie tylko.

Jako rodzice jesteśmy wzorem do naśladowania dla naszych dzieci, więc uczynienie sprawności rodzinnej priorytetem stanowi wspaniały przykład. 

Przed treningiem:

 • Pamiętaj o dostosowaniu ćwiczeń do najmłodszego uczestnika i upewnij się, że masz dużo miejsca aby bezpiecznie ćwiczyć. 
 • Ubierz luźne ciuchy aby było wygodnie i przygotuj wodę.

Pare pomysłów dla Was na treningi rodzinne:

Na złą pogodę:

 1. Zorganizuj imprezę taneczną, mój 3 letni Gabryś uwielbia tańczyć słuchając przedszkolnych rymowanek a i dla starszaków coś się znajdzie (poniżej jest przykład z YouTube dla Ciebie)
 2. Przygoda z ukrytym skarbem, zaplanuj trasę poszukiwania skarbu ukrywając po domu zadania. Z każdym zadaniem daj dziecku do wykonania łamigłówkę i ćwiczenie fizyczne aby uzyskać dalsze wskazówki gdzie jest skarb. Dziecko i Ty będziecie mieli wspaniale zajęty czas i poćwiczycie szukając skarbu którym może być na przykład piknik ze zdrowym jedzonkiem po ćwiczeniach.
 3. Rano i wieczorem krótkie rozciąganie czy sesja jogi.

Na dobrą pogodę:

 1. Wyścig, bieg z przeszkodami, gra w klasy, 
 2. Rower czy hulajnoga, a może sanki razem.

Moim ulubionym jest Capoeira. Trenuję Capoeirę przez prawie 15 lat i uważam ją za niesamowite zajęcie zarówno dla mnie, jak i dla Gabrysia. Oto zalety tego niesamowitego sportu zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci:

Pomyślałam, że spodoba ci się także przykład innej aktywności, którą możesz zrobić ze swoją rodziną, więc znalazłam ten niesamowity film do wypróbowania. Tańczmy razem: 

Daj mi znać, jak sobie radzisz z Capoeirą lub innymi zajęciami sportowymi.

Bądź zdrowa, aktywna i pozytywna,

Kasia


There are many great family activities you can do together at home!

Some of the benefits of family exercise:

Some of the Benefits of Family Exercising:

 • Encourages Good Habits 
 • It’s Family Bonding Time 
 • It Builds Teamwork

Those habits can provide lots of good things you probably already know about. Being physically active and eating well promote disease prevention, weight loss or maintenance, stress reduction, improved performance at school and work, increased longevity, and more. As parents, we are role models for our kids, so making family fitness a priority sets a great example. 

Before training:

 • Remember to adapt the exercises to the youngest participant and make sure you have plenty of space to exercise safely.
 • Dress in loose fitting clothes to keep it comfortable and have water ready.

Some ideas for you for family training:

For bad weather:

1. Organise a dance party, my 3-year-old Gabryś loves to dance listening to nursery rhymes but there is something for older kids (below is an example from YouTube for you) 2. Hidden treasure adventure, plan your treasure hunt route by hiding quests around the house. For each task, give your child a puzzle to complete and exercise for further clues on where the treasure is. Your child and you will have a great time and exercise while looking for a treasure, which canoe a picnic with healthy food after exercise.
3. Morning and evening short stretching or yoga session.

Good weather ideas:
1. Race, steeplechase, hopscotch.
2. Bike or scooter, or maybe a sledge together.

My favorite is Capoeira. I have been training Capoeira for almost 15 years and find it amazing for both me and Gabrysia. Here are the benefits of this amazing sport for both adults and children:

I thought you would also enjoy an example of another activity that you can do together with your family so I found this incredible video for you to try. Dance together:

Please let me know how you are getting on with Capoeira or other activities.

Stay healthy, active and positive,

Kasia

Published by Kasia

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: