Meeting people, connect, growing your community, expanding your contacts – networking Poznawanie ludzi, łączenie się, powiększanie społeczności, poszerzanie kontaktów – networking

EGN:

Some of you know that I love to meet and get to know people. I think it came out of me being abroad for so long and longing for the deeper connection with people around me as my family and friends stayed in Poland so I needed to meet new people to connect, to grow my community and to expand my contacts.

After a long time here in Edinburgh I decided to start my own company and the last part of the previous paragraph – expanding my contacts – become very important. 

SO I started to attend networking events in March, I even decided that I’m going to meet 1000 people and help 100 of them have a happy, healthy and balanced life. I’m on 208 and it’s incredible how many phenomenal people I have met!

I found these events very useful but there was no an event where majority of people would be from wellness industry as majority of people at the networking events are more constructions; professionals such as solicitors; or internet specialists, and although they are super important for the growth of the wellness industry, I found that I have a different conversation with someone from within my industry. Saying that I keep attending all kids of the events to have a great balance of contact, nevertheless I have started my own networking event that I really enjoy doing.

The event is all about people from wellness and sport related industry to come together, collaborate, connect, join forces… whatever you want to call it… it is there to have these deeper conversations and that’s what I really enjoy.

Here is the link for the nearest one in October: https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-fitness-networking-event-tickets-72557584689?aff=erelexpmlt

I don’t think I would be able to organise that if I wouldn’t have a picture of who I want to surround myself with so I invite you to do this little exercise below and see if things change for you.

Exercise: for the next 30 days focus on the people you want to have in your life as opposite to the one you don’t want to have. You can focus of the characteristics of a person like that rather than on a specific person, so let say you want to surround yourself with positive, creative, active and successful people… well start thinking about that… use your imagination and imagine these sorts of people in your life and how nice it feels to have them.

Ok, that’s it me for today. Have a great weekend everyone!

Kasia

————————————————————————————————

PL:

Niektórzy z was wiedzą, że uwielbiam spotykać się i poznawać ludzi. Wydaje mi się, że tak długo jestem za granicę i tęskniłam za głębszymi związkami z ludźmi wokół mnie, gdy moja rodzina i przyjaciele pozostali w Polsce, więc musiałem poznać nowych ludzi, aby się połączyć, aby rozwinąć społeczność i poszerzyć kontakty.

Po długim czasie pobytu w Edynburgu postanowiłem założyć własną firmę, a ostatnia część poprzedniego akapitu – poszerzenie moich kontaktów – stała się bardzo ważna.

W związku z tym zacząłem uczestniczyć w imprezach networkingowych w marcu, nawet zdecydowałam, że spotkam 1000 osób i pomogę 100 z nich prowadzić szczęśliwe, zdrowe i zrównoważone życie. Mam 208 poznanych osób i to niesamowite, ilu fenomenalnych ludzi dzięki temu spotkałam!

Uważam te imprezy networkingowe za bardzo przydatne, ale nie było żadnej imprezy, w której większość ludzi byłaby z branży wellness, ponieważ większość ludzi na imprezach networkingowych związana jest bardziej z budowlanką; profesjonalistami, takimi jak adwokaci; lub specjaliści internetowi. I chociaż są oni bardzo ważni dla rozwoju branży wellness, odkryłam, że mam inną rozmowę z kimś z mojej branży. Wciąż jednak uczęszczam na wszystkie imprezy, aby mieć świetną równowagę kontaktów, niemniej jednak rozpocząłem własne imprezy networkingowe, które naprawdę sprawiają mi przyjemność.

Te imprezy są dla ludzi z branży wellness i sportu, którzy spotykają się, współpracują, łączą, łączą siły … jakkolwiek chcesz to nazwać … to właśnie tam odbywają się te głębsze rozmowy i to naprawdę mi się podoba. 

Oto link do najbliższej imprezy w październiku: https://www.eventbrite.co.uk/e/wellbeing-fitness-networking-event-tickets-72557584689?aff=erelexpmlt

Nie sądzę, bym była w stanie to zorganizować, gdybym nie miała wyraźnego obrazu, kim chcę się otaczać, dlatego zapraszam do wykonania tego małego ćwiczenia poniżej i sprawdzenia, czy coś się dla ciebie zmieni.

Ćwiczenie: przez następne 30 dni skup się na ludziach, których chcesz mieć w życiu, w przeciwieństwie do tych, których nie chcesz mieć. Możesz skupić się na cechach takiej osoby, a nie na konkretnej osobie, więc powiedzmy, że chcesz otoczyć się ludźmi pozytywnymi, kreatywnymi, aktywnymi i odnoszącymi sukcesy… zacznij o tym myśleć… użyj swojej wyobraźni i wyobraź sobie tego rodzaju ludzie w twoim życiu i jak miło jest ich mieć.

Ok, to tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim miłego weekendu!

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: