Życie pomiędzy dwoma światami, łapanie dystansu i powrót do pasji – Live in between two worlds, getting the distance and return to passion

Polish: Właśnie wracam z ponad miesięcznego pobytu w Polsce i moim pięknym mieście Łódź. Bardzo wiele rzeczy się działo podczas naszego pobytu o których będę pisać później, bo dziś chcę zrobić małą refleksję o życiu w dwóch światach… a jadąc przez Niemcy wydaje mi się to adekwatne, bo jestem dosłownie pomiędzy moimi światami… Polską iContinue reading “Życie pomiędzy dwoma światami, łapanie dystansu i powrót do pasji – Live in between two worlds, getting the distance and return to passion”