Happy Mum Equals Happy Family!

M&M Fintess and Group Coaching

Happy Mum Equals Happy Family, a group of happy mums equals many happy families! I believe in the power of community and that it takes a village to raise a child.
Being part of mums’ community in my first months as a mum assured me that I’m not alone with my feelings, all of them, the happy and the sad feelings!
I experienced the power of mums’ community first hand and that’s why I used to run Mummy&Me fitness and group coaching sessions and 1-2-1 PT and life coaching sessions.
If you too want to be part of a community where mums get stronger both physically and mentally then join our Facebook group: Active, Happy and Abundant Mamas.

———

Szczęśliwa mama równa się szczęśliwa rodzina, grupa szczęśliwych mam to wiele szczęśliwych rodzin! Wierzę w siłę wspólnoty i że potrzeba wioski, by wychować dziecko.
Bycie częścią społeczności mam w pierwszych miesiącach mojej mamy zapewniło mnie, że nie jestem sama ze swoimi uczuciami, wszystkimi, radosnymi i smutnymi!
Doświadczyłam mocy społeczności mam na własnej skórze i dlatego prowadziłam sesje fitness i coachingu grupowego Mummy & Me oraz sesje coachingu 1-2-1 PT i life coaching.
Jeśli i Ty chcesz być częścią społeczności, w której mamy stają się silniejsze fizycznie i psychicznie, dołącz do naszej grupy na Facebooku: Active, Happy and Abundant Mamas.

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: