Why do I even bother to exercise? / Dlaczego zawracam sobie głowę ćwiczeniami?

[Polska wersja poniżej 🙂 ]

I sometimes ask myself this question: why do I actually exercise? Why do I bother? Especially after a very busy day or when I was pregnant, why did I even exercise when I was busy growing a baby? Call me crazy but I actually like exercise, some people like reading books, some like watching TV, I just like to move my body but there is much more about exercises than just liking it!

Through movement your body realises hormones called endorphins, they are the ones responsible for your feel good mood, so for me exercising is simply having fun.

Fitness of any kind can help you overcome weaknesses as you challenge yourself every time you start a workout. Literally challenge yourself as you could easily just not do the session.

Exercising can make you more sociable, especially if the sport you do is a team sport or a kind of sport like my favourite Capoeira, Yoga and Brazilian Samba. One of the reason I do them is that I can meet up with my friends and I’m loving it!

Exercises can help you get back in shape or to where you feel comfortable. Everyone of us have a different definition of being in shape but as long as you feel great with your body and mind then I cheer for you!

Get stronger is another benefit of exercises and I’m not only talking about the physical strength! I’m also tapping into the mental strength. If you commit to exercising you train yourself to show up at the gym or a class and do your absolute best and once you achieve your goal you can go for another one. That shows your discipline and that you can achieve anything!

You will agree that exercising helps to stay healthy especially when one is pregnant! I don’t think I need to write lots about this one 🙂

Lastly and personally, I do exercises for one more reason. I want to educate, encourage and support as many mums as possible on their journey towards the happiest life they can have and exercises is one of the best way to do so.

Now tell me why you exercise? What are the three main reasons you get up and go to this gym or for a class?

Have a great day!

Until the next time,
Kasia

websize Kasia4

Czasami zadaję sobie pytanie: dlaczego faktycznie ćwiczę? Dlaczego zawracam sobie tym głowę? Zwłaszcza po bardzo pracowitym dniu lub kiedy byłam w ciąży, dlaczego ćwiczyłam, kiedy byłam zajęta wychowywaniem dziecka? Nazywaj mnie szaloną, ale tak naprawdę ja lubię ćwiczenia, niektórzy lubią czytać książki, inni lubią oglądać telewizję, ja po prostu lubię poruszać ciałem, ale w ćwiczeniach jest też o wiele więcej niż tylko lubienie!

Poprzez ruch twoje ciało uwalnia hormony zwane endorfinami, są one odpowiedzialne za twoje dobre samopoczucie, więc dla mnie ćwiczenia to po prostu dobra zabawa.

Wszelkiego rodzaju fitness może pomóc ci przezwyciężyć słabości, bo rzucasz sobie wyzwanie za każdym razem, gdy zaczynasz trening. Dosłownie rzucasz sobie wyzwanie, ponieważ mogłabyś po prostu nie ćwiczyć.

Ćwiczenia mogą sprawić, że będziesz bardziej towarzyska, szczególnie jeśli uprawiasz sport zespołowy, taki jak moja ulubiona Capoeira, joga i brazylijska Samba. Jednym z powodów, dla których to robię, jest to, że mogę spotkać się z przyjaciółmi i uwielbiam to!

Ćwiczenia mogą pomóc ci wrócić do formy i/lub poczuć się komfortowo. Każdy z nas ma inną definicję bycia w formie, ale dopóki czujesz się świetnie ze swoim ciałem i umysłem, dopinguję Cię!

Stajesz się silniejsza jest kolejną zaletą ćwiczeń i nie mówię tylko o sile fizycznej! Myślę również o siłę umysłu. Jeśli zobowiązujesz się do ćwiczeń, trenujesz siebie, aby stawić się na siłowni lub w klasie i dać z siebie wszystko, a kiedy osiągniesz swój cel, możesz wybrać inny.  To pokazuje twoją dyscyplinę i że możesz osiągnąć wszystko!

Zgodzisz się, że ćwiczenia pomagają zachować zdrowie, szczególnie gdy jesteś w ciąży! Nie sądzę, żebym musiała dużo o tym pisać 🙂

Ostatni powód jest osobisty, ja wykonuję ćwiczenia bo chcę edukować, zachęcać i wspierać jak najwięcej mam na ich drodze do najszczęśliwszego życia, jakie mogą mieć, a ćwiczenia to jeden z najlepszych sposobów na to.

A teraz Ty mi proszę powiedz, dlaczego ćwiczysz? Jakie są trzy główne powody, dla których wstajesz i ćwiczysz w domu lub chodzisz na tę siłownię lub na zajęcia?

Życzę Ci miłego dnia!

Do następnego razu,

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

3 thoughts on “Why do I even bother to exercise? / Dlaczego zawracam sobie głowę ćwiczeniami?

  1. Great article I find myself pushing myself to exercise to keep my body in shape I think maybe it’s the region and neighborhood that I am in but this is a great motivator your articles here, great stuff, Allen Williams

    Like

  2. I don’t know why I bother. I enjoy it but can never sleep afterwards and full of aches and pains. Will continue to remain fit but only because of that.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: