Why Crane? Dlaczego Żuraw?

ENG:

You maybe wonder why a paper crane is in my logo. My business is not about origami (nevertheless I love to fold paper and create beautiful cranes), my business is about introducing you to your own path of happiness if you are looking for one. It is about building a beautiful, healthy and balanced life filled with joy and love. I want to help you to lift your habits that block you on your way to your success and inspired you to the new, positive way of thinking so that you can replace the old habits with the new ones that allow happiness and success to enter your life. If you are interested in that then please read further 🙂

I have chosen the Japanese Crane as in Japanese culture cranes symbolise happiness, life and prosperity. It is called a “bird of happiness”. It also symbolises health and longevity as it is believed that cranes can live a 1000 years. Therefore, Japanese people believe that if you fold 1000 cranes then your one dream will come true! Cranes reminds me of happiness and when I fold a crane then I can stop and feel the joy of the moment. This is something that I wish to invite you to feel as well.

Cranes also remind me of the industrial cranes. When you think about the industrial cranes you probably think building site. I believe our life is a bit like a building site, you can create a beautifully structured home that you can fill with joy, maintain with love and live there happily. You can, on the other hand, neglect the building site, so that things just fall apart and it looks more like this unfinished building where you can only see building skeleton. It is all your choice. I cheer you on being an active participant in your own life so let build our homes with love. I would be honour to assist you on your journey so just get in touch with me at risadalifestyle@gmail.com.

Kasia

 


PL:

Być może zastanawiasz się, dlaczego w moim logo jest żuraw papierowy. W moim biznesie nie chodzi o origami (niemniej jednak uwielbiam składać papier i tworzyć piękne żurawie), moim biznesem jest wprowadzanie cię na własną ścieżkę szczęścia, jeśli jej szukasz. Chodzi o budowanie pięknego, zdrowego i zrównoważonego życia pełnego radości i miłości. Chcę pomóc ci zmienić nawyki, które blokują ci drogę do sukcesu i zainspirować cię do nowego, pozytywnego sposobu myślenia, abyś mógł/a zastąpić stare nawyki nowymi, które pozwalają aby szczęście i sukces weszły w twoje życie. Jeśli jesteś tym zainteresowany, czytaj dalej 🙂

Wybrałam Japońskiego Żurawia, ponieważ w japońskiej kulturze żurawie symbolizują szczęście, życie i dobrobyt. Nazywa się je „ptakami szczęścia”. Symbolizują także zdrowie i długowieczność, ponieważ uważa się, że żurawie mogą żyć 1000 lat. Dlatego Japończycy wierzą, że jeśli złożysz 1000 żurawi, twoje jedno marzenie się spełni! Żurawie przypominają mi szczęście, a kiedy składam żurawia, mogę zatrzymać się i poczuć radość chwili. To jest coś, do czego chciałabym Cię zaprosić.

Żurawie przypominają mi również żurawie/dźwigi przemysłowe. Kiedy myślisz o dźwigach przemysłowych, prawdopodobnie myślisz o budowie. Wierzę, że nasze życie jest trochę jak plac budowy, możesz stworzyć pięknie zorganizowany dom, który możesz wypełnić radością, utrzymać miłością i żyć tam szczęśliwie. Z drugiej strony możesz zaniedbać plac budowy, a rzeczy po prostu się rozpadną i może to wyglądać bardziej jak ten niedokończony budynek, w którym widać szkielet konstrukcji. To wszystko twój wybór. Kibicuję Ci zachęcam abyś był/była aktywnym uczestnikiem swojego życia, więc buduj swój dom z miłością. Będę zaszczycona, aby pomóc Ci w tej podróży, więc skontaktuj się ze mną pod adresem risadalifestyle@gmail.com.

Kasia

Published by risadalifestyle

Support people in achieving healthy, happy and wealthy life; Mum; Bloger; Capoerista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: